فعالیت

Co.F.La.M.

شرکت ما از سال۱۹۸۰ در زمینه مکانیک مشغول به فعالیت می باشد، و در طول این سالها در زمینه های پردازش مکانیکی دقیق و فولادکاری تخصصهای بیشتری کسب کرده است.

شرکت ما عرضه کننده طرحهایی با اندازهای متوسط و بزرگ می باشد که با بهره گیری از تجربه سی ساله، مجموعه دستگاههای CNC که مدام به روز می شوند، و کارکنان متخصص و کنترل کیفی خود، در صدد پیشروی طبق مقررات و براورده کردن نیازهای تکنیکی مشتریان است.

زمینه های فعالیت:

  • انژی (بادی، گاز، بخار و برق ابی)
  • اهن و فولاد
  • نیروی دریایی
  • پتروشیمی
  • مکانیک به طور کلی