صیقل کاری دستی پره ها

Smerigliatura Manuale delle Pale

بخش هموارسازی پره های ما متخصص در صیقل دهی و برق اندازی پره های توربین گاز و بخار و کمپرسورهای با اندازه های متفاوت می باشد

کارکنان ما با بهره گیری از بهترین مواد اولیه تحویل خطوط¡ تراش ومشخصات در خواستی را تضمین می کنند و همچنین نمونه کارها در ضمن کار قبل و بعد از پردازش مورد کنترل قرار می گیرند. کنترل بر روی خطوط و خشها در طی هر تعویض نوار ساینده انجام می شود به طوری که به نحو بهتری کارهای متفاوت را انجام دهد