مدیرت و کیفیت

iso دارای ۹۰۰۱ CO.F.La.M شرکت، سفارشهای دریافت شده را از فرمول بندی پیشنهاد تا مدیریت سفارش مقرره و در نهایت ارسال محصول نهایی همراهی می کند.

به صورت مختصرشیوه طرح ازاین قرار است:

پس از دریافت سفارش، شرکت ما با بهره جویی از سیستم خود، به سفارش یک شماره شناسایی می دهد که این شماره در بر گیرنده تمامی مدارک و مواد لازم از جمله طرح ساخت، شیوه و مواد مورد نیاز برای تحقق اجزا، نوع مواد، اندازه، ریخته گری و تعداد قطعات سفارش داده شده و شاخص تولید به همراه مراحل مختلف پردازش می باشد، که در صورت نیاز می توان به ان ارجاع نمود      

و همچنین این مدارک شامل پردازشها و کارهای شرکتهای خارجی از جمله: فن اوری حرارتی، گالوانیزه گرم، ابکاری کرم و کنترلهای غیر مخرب توسط تولید کننده های دارای کیفیت می شود      

تولید یک قطعه مکانیکی با کنترل کیفی اغاز می شود که در وحله اول نشان دهنده تمامیت ماده اولیه چه از لحاظ فیزیکی و چه از لحاظ شیمیایی توسط کنترل عینی و سپس طیف سنجی می باشد

ماده اولیه که اولین کنترل کیفییت را با موفقیت پشت سر می گذارد در جهت پردازشهای بعدی به انبار انتقال می یابد

در طی پردازش، کنترل کیفی میانی چه از طرف کارکنان و چه از طرف مسول کنترل کیفیت تا مرحله پایانی کار انجام می شود

و همچنین بازرسی نهایی که شامل این کنترلها می شود:

  • اندازه توسط تجهیزات کنترل شده یا دستگاههای اندازه گیری هماهنگ شده
  • غیر مخربها مایهات نفوذ کننده، صداهای بلند و خواص مغناطیسی

در این مرحله برسی می شود که تمام مدارک و اسناد تکمیل شود، و تمامی کمبودها و نقصهای احتمالی ثبت و حل شود

در نهایت از یک نوع روغن مخصوص برای حفاظت از کار استفاده می شود، و کار به صورت کامل نشانه گذاری شده و با توجه به چگونگی حمل و نقل بسته بندی می شود


گواهینامه های ما:

ISO 9001 | ISO 9712